معرفی سیستم پخش صحنه آهسته ۳۶۰ اینتل که دیشب در  الکلاسیکو استفاده شد.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید.
www.intel.com/sports