نماینده خدمات پس از فروش الماس ایران در سمنان

افتتاح نمایندگی خدمات پس از فروش ( استان سمنان )

پارس کامپیوتر به مدیریت جناب آقای : حسینعلی خیرالدین آدرس : سمنان , بلوار ولیعصر,مقابل دبستان بعثت ,

نماینده خدمات پس از فروش الماس ایران در سمنان

پارس کامپیوتر به مدیریت جناب آقای : حسینعلی خیرالدین
آدرس : سمنان , بلوار ولیعصر,مقابل دبستان بعثت , ساختمان پارس کامپیوتر
تلفن  : ۰۲۳۳۳۳۳۴۴۳۰

همراه: ۰۹۱۲۱۳۱۳۴۶۶