برندگان دوره اسفند ۱۳۹۴ الماس کارت

اهدا هدایای قرعه کشی اسفند ماه الماس کارت جناب آقای عبداللهی جناب آقای چالیش جناب آقای کهنه پوشی

اهدا هدایای قرعه کشی اسفند ماه الماس کارت

جناب آقای عبداللهی

جناب آقای چالیش

جناب آقای کهنه پوشی

از شهرهای اصفهان – کرمانشاه – مریوان

photo_2016-03-19_14-50-47

صفحه قرعه کشی