ثبت شکایت، پیشنهاد و انتقاد

جهت ثبت هرگونه شکایت، پیشنهاد و انتقاد از گارانتی الماس ایران فرم ذیل را تکمیل نمایید.

همچنین جهت پیگیری شکایت به این صفحه مراجعه نمایید.