مدتی است که نسخه شش اندروید با نام مارشمالو برای گوشی های سری نکسوس ارائه شده است و کاربران این سری از گوشی ها می توانند از این نسخه اندروید استفاده کنند (البته نه همه مدل ها). البته به غیر از نکسوس ها چند مدل دیگر از گوشی ها این بروزرسانی را قبل از سال ۲۰۱۶ دریافت کردند اما هنوز تعداد زیادی از  گوشی ها باقی مانده اند که مشخص نیست بروزرسانی را دریافت خواهند کرد یا خیر.  لیستی که در پیش روی دارید نسخه جدید این لیست است که دیروز منتشر شده است.