دیسک‌های پنج بعدی که می‌توانند داده‌ها را پس از خاموش شدن خورشید هم حفظ کند

حافظه 5 بعدی

محققان مرکز تحقیقات نوری دانشگاه ساوت‌همپتون اعلام کردند، موفق به ابداع تکنیکی شده‌اند می‌تواند داده‌ها را در ۵ بُعد و برای میلیاردها سال ذخیره کند. در این شیوه داده‌ها در دیسک‌های حرارتی قابل دوامی با استفاده از تابش لیزرهای فمتو ثانیه‌ای (یک فمتوثانیه معادل یک‌میلیون میلیاردم ثانیه است) تعبیه شدند.