مراسم E3 2017 با تمام پستی ها و بلندی هایش به اتمام رسید. این بار هم در این مراسم شاهد معرفی بازی ها و IP های جدید از سوی کمپانی های سازنده بازی های رایانه ای شدیم. در ادامه به بخش سوم معرفی بازی های معرفی شده در این رویداد می پردازیم.


مراسم E3 2017 با تمام پستی ها و بلندی هایش به اتمام رسید. این بار هم در این مراسم شاهد معرفی بازی ها و IP های جدید از سوی کمپانی های سازنده بازی های رایانه ای شدیم.


مراسم E3 2017 با تمام پستی‌ها و بلندی هایش به اتمام رسید. این بار هم در این مراسم شاهد معرفی بازی‌ها و IP‌های جدید از سوی کمپانی‌های سازنده بازی‌های رایانه ای شدیم.