سرانجام بنچمارک ۳DMark Time Spy به طور رسمی از سوی Futuremark منتشر شد. این بنچمارک جدید از مجموعه بنچمارک های ۳DMark، کارایی گرافیکی با استفاده از DirectX 12 را بررسی می کند. Time Spy از چندین قابلیت اصلی DirectX 12 از جمله asynchronous compute (محاسبات ناهمگن)، explicit multi-adapter (پیکربندی چندگانه پردازنده های گرافیکی غیر یکسان) و multi-threading بهبود یافته بهره می گیرد، بنابراین به خوبی کارایی سیستم با بکارگیری DirectX 12 را بازتاب می دهد.