شرایط گارانتی خنک‌کننده‌های مایع

شرایط گارانتی خنک‌کننده‌های مایع

موارد نقض پشتیبانی رایگان

  • هرگونه مخدوش شدن و یا دستکاری بارکد، شماره سریال دستگاه و یا برچسب پلمپ موجب ابطال گارانتی می گردد.
  • شرایط محیطی استفاده از LIQUID CPU COOLER نظیر محدوده دما، رطوبت و تهویه اصولی بر روی برچسب مشخصات فنی و دفترچه راهنما درج شده است. عملکرد  خارج از شرایط ذکر شده موجب ابطال گارانتی خواهد شد
  • هر گونه ضایعه فیزیکی مانند آب شدن ، تغییر شکل و شکستگی کانکتورها، سوختگی و قطع شدن سیم‌ها ، ورود مایعات ، سولفاته شدن ،پاره شدن و نشتی لوله های ارتباطی , تغییر شکل و رنگ پریدگی باکس فلزی و رادیاتور که به سبب حمل و نقل و ورود گرد و غبار بیش از اندازه و بهره برداری غیراصولی ایجاد شده باشد موجب ابطال گارانتی می‌گردد
  • گارانتی LIQUID CPU COOLER فقط شامل نقایص فنی ناشی از عملیات تولید است، عیوب فنی که ناشی از باز شدن کولرپمپ توسط افراد غیرمجاز، دست‌کاری دررادیاتور و لوله های آن و مدارات داخلی، تعویض فن ، عدم تناسب توان خروجی پاور با سخت افزار مصرفی و نصب باز در مکان و شرایط غیراستاندارد و … به وجود آمده باشد، شامل خدمات گارانتی نمی‌گردد