پیگیری شکایت، انتقاد یا پیشنهاد

پیگیری شکایت، انتقاد یا پیشنهاد

راه‌های پیگیری شکایت، انتقاد و یا پیشنهاد از الماس رایان ایرانیان

تکمیل فرم پیگیری شکایات،

انتقادات و پیشنهادات

از طریق همین صفحه

ارسال پیام به شماره

۹۸۲۱۴۱۸۵۶۷۸۹+

در پیام‌رسان واتس‌اپ

ارتباط با شماره تلفن

۰۲۱۴۱۸۵۶۰۰۰

داخلی‌های ۴۲۷ و ۴۲۸

فرم پیگیری شکایت، انتقاد و یا پیشنهاد