ثبت شکایت، انتقاد یا پیشنهاد

ثبت شکایت، انتقاد یا پیشنهاد

راه‌های ثبت شکایت، انتقاد و یا پیشنهاد برای الماس رایان ایرانیان

تکمیل فرم ثبت شکایات،

انتقادات و پیشنهادات

از طریق همین صفحه

ارسال پیام به شماره

۹۸۲۱۴۱۸۵۶۷۸۹+

در پیام‌رسان واتس‌اپ

ارتباط با شماره تلفن

۰۲۱۴۱۸۵۶۰۰۰

داخلی‌های ۴۲۷ و ۴۲۸

فرم ثبت شکایت، انتقاد و یا پیشنهاد