میکروتیک|MikroTik

mikrotik-banner

میکروتیک

سال تاسیس: ۱۹۹۶

موسسین: جان تالی، آرنیس ریکس‌تینس

دفتر مرکزی: ریگا – لتونی

تعداد کارمندان: ۳۴۳

زمینه فعالیت: سخت افزار شبکه

switch-RB260GS

سوییچ ۵ پورت میکروتیک مدل RB260GS

پردازنده: Taifatech TF470

حافظه: Embedded 96K SRAM

اترنت: 5×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: دارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 113x138x29mm

switch-CRS112-8G-4S-IN

سوییچ ۸ پورت میکروتیک مدل CRS112-8G-4S-IN

پردازنده: –

حافظه: –

اترنت: 8×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 200x143x44mm

switch-CRS109-8G-1S-2HnD-IN

سوییچ ۸ پورت میکروتیک مدل CRS109-8G-1S-2HnD-IN

پردازنده: Qualcomm Atheros AR9344 600MHz

حافظه: 128MB

اترنت:8×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 200x142x44mm

switch-netPower-15FR

سوییچ ۱۶ پورت میکروتیک مدل netPower 15FR

پردازنده: 98DX224S 800 MHz

حافظه: –

اترنت: 16×10/100 Mbit/s

PoE output: دارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 304x212x71mm

switch-CSS326-24G-2S+RM

سوییچ ۲۴ پورت میکروتیک مدل CSS326-24G-2S+RM

پردازنده: 98DX224S 800 MHz

حافظه: –

اترنت: 24×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 443x144x44mm

switch-CRS112-8P-4S-IN

سوییچ ۸ پورت میکروتیک مدل CRS112-8P-4S-IN

پردازنده: QCA8511

حافظه: 128MB

اترنت: 8×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: دارد

PoE-in: ندارد

ابعاد: 200x142x44mm

switch-CSS326-24G-2S+RM

سوییچ ۲۴ پورت میکروتیک مدل CRS326-24G-2S+RM

پردازنده: 98DX3236A1 800 MHz

حافظه: 512MB

اترنت: 24x 10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 443x144x44mm

switch-CRS328-24P-4S+RM

سوییچ ۲۴ پورت میکروتیک مدل CRS328-24P-4S+RM

پردازنده: 98DX3236A1 800 MHz

حافظه: 512MB

اترنت:24×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: ندارد

ابعاد: 443x300x44mm

switch-CRS326-24S+2Q+RM

سوییچ میکروتیک مدل CRS326-24S+2Q+RM

پردازنده:QCA9531, 650 MHz

حافظه: 64 MB

اترنت: 1×10/100Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: ندارد

ابعاد: 443x200x441mm

switch-CRS354-48G-4S+2Q+RM

سوییچ ۴۸+۱ پورت میکروتیک مدل CRS354-48G-4S+2Q+RM

پردازنده: QCA9531, 650 MHz

حافظه: 64MB

اترنت: 1×10/100 , 48×10/100/1000Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: ندارد

ابعاد: 297x443x44mm

switch-CRS312-4C+8XG-RM

سوییچ ۱۲ پورت میکروتیک مدل CRS312-4C+8XG-RM

پردازنده: QCA9531, 650 MHz

حافظه: 64MB

اترنت: 8x10G Ethernet , 4Xcombo 10G SFP+

PoE output: ندارد

PoE-in: ندارد

ابعاد: 443x183x44mm

switch-CRS354-48P-4S+2Q+RM

سوییچ ۴۸+۱ پورت میکروتیک مدل CRS354-48P-4S+2Q+RM

پردازنده: QCA9531, 650 MHz

حافظه: 64MB

اترنت: 1x 10/100 , 48×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: دارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 443x382x44mm

router-CCR2004-16G-2S+

روتر ۱۶ پورت میکروتیک مدل CCR2004-16G-2S+

پردازنده: AL32400 1.7 GHz

حافظه: 4GB

اترنت:16×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: ندارد

ابعاد: 443x210x44mm

router-CCR2116-12G-4S+

روتر ۱۳ پورت میکروتیک مدل CCR2116-12G-4S+

پردازنده: AL73400 2 GHz

حافظه: 16GB

اترنت: 13×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: ندارد

ابعاد: 443x199x44mm

router-hEX-lite

روتر ۵ پورت میکروتیک مدل CRS109-8G-1S-2HnD-IN

پردازنده: 850 MHz

حافظه: 64MB

اترنت:5×10/100 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 113x89x284mm

router-PowerBox

روتر ۵ پورت میکروتیک مدل PowerBox

پردازنده: QCA9531 650MHz

حافظه: 64MB

اترنت: 5×10/100 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 125x178x48mm

router-hEX-S

روتر ۵ پورت میکروتیک مدل hEX S

پردازنده: MT7621A 880 MHz

حافظه: 256MB

اترنت: 5×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: دارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 113x89x284mm

router-PowerBox-Pro

روتر ۵ پورت میکروتیک مدل PowerBox Pro

پردازنده: QCA9557 800MHz

حافظه: 128MB

اترنت: 5×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: دارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 125x52x225mm

router-RB2011iLS-IN

روتر ۵+۵ پورت میکروتیک مدل RB2011iLS-IN

پردازنده: Atheros AR9344 600MHz

حافظه: 64MB

اترنت: 5×10/100, 5×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 443x92x44mm

router-RB2011UiAS-IN

روتر ۵+۵پورت میکروتیک مدل RB2011UiAS-IN

پردازنده: Atheros AR9344 600MHz

حافظه: 64MB

اترنت:5×10/100, 5×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 443x92x44mm

router-RB2011UiAS-RM

روتر ۵+۵ پورت میکروتیک مدل RB2011UiAS-RM

پردازنده: Atheros AR9344 600MHz

حافظه: 64MB

اترنت: 5×10/100, 5×10/100/1000Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 443x92x44mm

router-RB3011UiAS-RM

روتر ۱۰ پورت میکروتیک مدل RB3011UiAS-RM

پردازنده: 1.4 GHz

حافظه: 1GB

اترنت: 10×10/100 , 48×10/100/1000Mbit/s

PoE output: دارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 443x92x44mmm

router-RB4011iGS+RM

روتر ۱۰ پورت میکروتیک مدل RB4011iGS+RM

پردازنده:  4core AL21400 1.4 GHz

حافظه: 1GB

اترنت: 10×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: دارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 228x120x30mm

router-RB1100AHx4

روتر ۱۳ پورت میکروتیک مدل RB1100AHx4

پردازنده: AL21400, 4 cores, 1.4 GHz

حافظه: 1GB

اترنت: 13x 10/100/1000Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 443x148x44mm

router-RB1100AHx4-Dude-Edition

روتر ۱۳ پورت میکروتیک مدل RB1100AHx4 Dude Edition

پردازنده: AL21400, 4 cores, 1.4 GHz

حافظه: 1GB

اترنت: 13x 10/100/1000Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 443x148x44mm

router-CCR1009-7G-1C-PC

روتر ۷+۱ پورت میکروتیک مدل CCR1009-7G-1C-PC

پردازنده: TILE-Gx9, 9 cores, 1 GHz

حافظه: 1GB

اترنت: 7x 10/100/1000 , 1xcombo Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 272x190x44mm

router-CCR1009-7G-1C-1S+PC

روتر ۷+۱ پورت میکروتیک مدل CCR1009-7G-1C-1S+PC

پردازنده: TILE-Gx9, 9 cores, 1 GHz

حافظه: 2GB

اترنت: 7x 10/100/1000 , 1xcombo Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 272x190x44mm

router-CCR1009-7G-1C-1S+

روتر ۷+۱ پورت میکروتیک مدل CCR1009-7G-1C-1S+

پردازنده: TILE-Gx9, 9 cores, 1.2 GHz

حافظه: 2GB

اترنت: 7×10/100/1000 , 1xcombo Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 443x175x44mm

router-CCR1016-12G

روتر ۱۲ پورت میکروتیک مدل CCR1016-12G

پردازنده: Tilera Tile-Gx16 CPU, 16 cores, 1.2 GHz per core

حافظه: 2GB

اترنت: 12x 10/100/1000Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: ندارد

ابعاد: 443x193x44mm

router-CCR1016-12S-1S+

روتر ۱۲+۱ پورت میکروتیک مدل CCR1016-12S-1S+

پردازنده: Tilera Tile-Gx16 CPU, 16 cores, 1.2 GHz per core

حافظه: 2GB

اترنت: 12x1G SFP, 1x10G SFP

PoE output: ندارد

PoE-in: ندارد

ابعاد: 443x197x44mm

router-CCR1036-12G-4S

روتر ۱۲ پورت میکروتیک مدل CCR1036-12G-4S

پردازنده: Tilera Tile-Gx36 CPU, 36 cores, 1.2 GHz per core

حافظه: 4GB

اترنت: 12x 10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: ندارد

ابعاد: 272x193x44mm

router-CCR1036-8G-2S+

روتر ۸ پورت میکروتیک مدل CCR1036-8G-2S+

پردازنده: 36 cores TLR4-03680 1.2 GHz

حافظه: 4GB

اترنت: 8x 10/100/1000  Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: ندارد

ابعاد: 272x193x44mm

router-CCR1036-12G-4S-EM

روتر ۱۲ پورت میکروتیک مدل CCR1036-12G-4S-EM

پردازنده: Tilera Tile-Gx36 CPU, 36 cores, 1.2 GHz per core

حافظه: 4GB

اترنت: 12×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: ندارد

ابعاد: 443x193x44mm

router-CCR1036-8G-2S+EM

روتر ۸ پورت میکروتیک مدل CCR1036-8G-2S+EM

پردازنده: 36 cores TLR4-03680 1.2 GHz

حافظه: 8GB

اترنت: 8x 10/100/1000Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: ندارد

ابعاد: 443x193x44mm

routerCCR1072-1G-8S+

روتر ۱+۸ پورت میکروتیک مدل CCR1072-1G-8S+

پردازنده: 1 GHz

حافظه: 16GB

اترنت: 1×10/100/1000 Mbit/s, 8x10G SFP+

PoE output: ندارد

PoE-in: ندارد

ابعاد: 443x315x44mm

RB2011UiAS-2HnD-IN روتر

روتر ۵+۵ پورت میکروتیک مدل RB2011UiAS-2HnD-IN

پردازنده: AR9344 600MHz

حافظه: 128GB

اترنت: 5×10/100, 5×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: ندارد

ابعاد: 241x86mm

wireless-SXTsq-Lite2

وایرلس تجاری میکروتیک مدل SXTsq Lite2

پردازنده: QCA9533 650MHz

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 129x129x34mm

Wireless bands: 2.4 GHz radio

Protocols: 802.11b/g/n

Chains: 2

Antenna gain: 10 dBi

Antenna beam width: 60°

wireless-SXTsq-Lite5

وایرلس تجاری میکروتیک مدل SXTsq Lite5

پردازنده: AR9344 600MHz

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 129x129x34mm

Wireless bands: 5 GHz radio

Protocols: 802.11a/n

Chains: 2

Antenna gain: 16 dBi

Antenna beam width: 23°

wireless-SXTsq-5-High-Power

وایرلس تجاری میکروتیک مدل SXTsq 5 High Power

پردازنده: AR9344 600MHz

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 129x129x34mm

Wireless bands: 5 GHz radio

Protocols: 802.11a/n

Chains: 2

Antenna gain: 16 dBi

Antenna beam width: 23°

wireless-SXTsq-5-ac

وایرلس تجاری میکروتیک مدل SXTsq 5 ac

پردازنده: IPQ-4018, 4 cores, nominal frequency 716 MHz

حافظه: 256MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 129x129x34mm

Wireless bands: 5 GHz radio

Protocols: 802.11a/n/ac

Chains: 2

Antenna gain: 16 dBi

Antenna beam width: 23°

wireless-Groove-52

وایرلس تجاری میکروتیک مدل Groove 52

پردازنده: AR9342 600Mhz

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: ندارد

ابعاد: 177x44x44mm

Wireless bands: 5 GHz radio

Protocols: 802.11a/n

Chains:

Antenna gain:

Antenna beam width:

wireless-LHG-5

وایرلس تجاری میکروتیک مدل LHG 5

پردازنده: 600MHz

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 391x222mm

Wireless: 5 GHz

Protocols: 802.11a/n

Chains: 2

Antenna gain: 24.5 +/- 0.5 dBi

Antenna beam width: 7°

wireless-LHG-XL-2

وایرلس تجاری میکروتیک مدل LHG XL 2

پردازنده: 650MHz

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: ندارد

ابعاد: 550x245mm

Wireless : 2.4 GHz

Protocols: 802.11b/g/n

Chains: 2

Antenna gain: 18 +/- 0.5 dBi

Antenna beam width:18°

wireless-LHG-HP5

وایرلس تجاری میکروتیک مدل LHG HP5

پردازنده: 716MHz

حافظه: 256MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 585x595mm

Wireless: 5 GHz

Protocols: 802.11ac

Chains: 2

Antenna gain: 27 +/- 0.5 dBi

Antenna beam width: 7°

wireless-DISC-Lite5-ac

وایرلس تجاری میکروتیک مدل DISC Lite5 ac

پردازنده: IPQ-4018 716 MHz

حافظه: 256MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 265x80mm

Wireless : 5 GHz

Protocols: 802.11ac

Chains: 2

Antenna gain: 21 dBi

Antenna beam width: 12°

wireless-SXT-2

وایرلس تجاری میکروتیک مدل SXT 2

پردازنده: AR9344 600MHz

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 140x140x56mm

Wireless: 2GHz

Protocols: 802.11b/g/n

Chains: 2

Antenna gain: 10dBi

Antenna beam width: 60°

wireless-Groove-52

وایرلس تجاری میکروتیک مدل GrooveA 52

پردازنده: AR9342 600Mhz

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: ندارد

ابعاد: 177x44x44mm

Wireless bands: 5 GHz

Protocols: 802.11a/n

Chains: 2

Antenna gain: 8dBi

Antenna beam width:

wireless-LHG-XL-HP5

وایرلس تجاری میکروتیک مدل LHG XL HP5

پردازنده: AR9344 716MHz

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 391x222mm

Wireless : 5 GHz

Protocols: 802.11ac

Chains: 2

Antenna gain: 27 +/- 0.5 dBi

Antenna beam width:7°

wireless-OmniTIK

وایرلس تجاری میکروتیک مدل OmniTIK 5

پردازنده:  600MHz AR9344

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100 Mbit/s5

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 368x125x125mm

Wireless bands: 5GHz

Protocols: 802.11a/n

Chains: 2

Antenna gain: 7.5dBi

Antenna beam width:

wireless-BaseBox-5

وایرلس تجاری میکروتیک مدل BaseBox 5

پردازنده: AR9342  600MHz

حافظه: 646MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: ندارد

ابعاد: 246x235x50mm

Wireless : 5 GHz

Protocols: 802.11a/n

Chains: 2

Antenna gain:

Antenna beam width:

wireless-BaseBox-2

وایرلس تجاری میکروتیک مدل BaseBox 2

پردازنده: AR9342 600MHz

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 246x135x50mm

Wireless: 2GHz

Protocols: 802.11b/g/n

Chains: 2

Antenna gain:

Antenna beam width:

wireless-LHG-5-ac

وایرلس تجاری میکروتیک مدل LHG 5 ac

پردازنده: IPQ-4018 716 MHz

حافظه: 256MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 391x222mm

Wireless bands: 5 GHz

Protocols: 802.11a/n/ac

Chains: 2

Antenna gain: 24.5dBi

Antenna beam width:

wireless-BaseBox-6

وایرلس تجاری میکروتیک مدل BaseBox 6

پردازنده: AR9342 600MHz

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 246x135x50mm

Wireless : 6 GHz

Protocols: 802.11a/n

Chains: 2

Antenna gain:

Antenna beam width:

wireless-BaseBox-6

وایرلس تجاری میکروتیک مدل OmniTIK 5 PoE

پردازنده: AR9344 600MHz

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 368x125x125mm

Wireless : 6 GHz

Protocols: 802.11a/n

Chains: 2

Antenna gain:

Antenna beam width:

wireless-SXT-SA5

وایرلس تجاری میکروتیک مدل SXT SA5

پردازنده: AR9344 600MHz

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 140x140x56mm

Wireless : 5GHz

Protocols: 802.11a/n

Chains: 2

Antenna gain: 14dBi

Antenna beam width: 90°

wireless-GrooveA-52-ac

وایرلس تجاری میکروتیک مدل GrooveA 52 ac

پردازنده: QCA9556 720MHz

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 177x44x44mm

Wireless : 5GHz

Protocols: 802.11a/n/ac

Chains: 1

Antenna gain: 6dBi

Antenna beam width:

wireless-SXT-6

وایرلس تجاری میکروتیک مدل SXT 6

پردازنده: AR9344 600MHz

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 140x140x56mm

Wireless bands: 6 GHz radio

Protocols: 802.11a/n

Chains: 2

Antenna gain: 165dBi

Antenna beam width: 28°

wireless-LHG-5-ac

وایرلس تجاری میکروتیک مدل LHG XL 5 ac

پردازنده: IPQ-4018
716MHz

حافظه: 256MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 550x245mm

Wireless : 6 GHz

Protocols: 802.11a/n/ac

Chains: 2

Antenna gain: 27dBi

Antenna beam width: 7°

wireless-mANTBox-2-12s

وایرلس تجاری میکروتیک مدل mANTBox 2 12s

پردازنده: AR9342 600MHz

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 140x348x82mm

Wireless : 6 GHz

Protocols: 802.11b/g/n

Chains: 2

Antenna gain: 12dBi

Antenna beam width: 120°

wireless-NetBox-5

وایرلس تجاری میکروتیک مدل NetBox 5

پردازنده: QCA9557 720MHz

حافظه: 128MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 140x140x56mm

Wireless : 5GHz

Protocols: 802.11a/n/ac

Chains: 2

Antenna gain:

Antenna beam width:

wireless-OmniTIK-5-ac

وایرلس تجاری میکروتیک مدل OmniTIK 5 ac

پردازنده: QCA9557 720MHz

حافظه: 128MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 416x129x58mm

Wireless : 5GHz

Protocols: 802.11a/n/ac

Chains: 2

Antenna gain: 7.5dBi

Antenna beam width: 360°

wireless-SEXTANT-G

وایرلس تجاری میکروتیک مدل SEXTANT G

پردازنده: AR9342 600MHz

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 250x906mm

Wireless bands: 6 GHz radio

Protocols: 802.11a/n

Chains: 2

Antenna gain: 18dBi

Antenna beam width: 22.8°

wireless-SXT-SA5-ac

وایرلس تجاری میکروتیک مدل SXT SA5 ac

پردازنده: QCA9557
720MHz

حافظه: 128MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 140x140x56mm

Wireless : 5 GHz

Protocols: 802.11a/n/ac

Chains: 2

Antenna gain: 14dBi

Antenna beam width: 90°

wireless-Metal-52-a

وایرلس تجاری میکروتیک مدل Metal 52 ac

پردازنده: QCA9556
720MHz

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 215x60x38mm

Wireless : 5 GHz

Protocols: 802.11b/g/n

Chains: 2

Antenna gain: 8dBi

Antenna beam width:

wireless-OmniTIK-5-PoE-ac

وایرلس تجاری میکروتیک مدل OmniTIK 5 PoE ac

پردازنده: QCA9557 720MHz

حافظه: 128MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 416x129x58mm

Wireless : 5GHz

Protocols: 802.11a/n/ac

Chains: 2

Antenna gain: 7.5dBi

Antenna beam width: 360°

wireless-mANTBox-15s

وایرلس تجاری میکروتیک مدل mANTBox 15s

پردازنده: QCA9557 720MHz

حافظه: 128MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 152x598x78mm

Wireless : 5GHz

Protocols: 802.11a/n/ac

Chains: 2

Antenna gain: 15dBi

Antenna beam width: 120°

wireless-QRT-5

وایرلس تجاری میکروتیک مدل QRT 5

پردازنده: AR9342 600MHz

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 309x320x50mm

Wireless: 5 GHz

Protocols: 802.11a/n

Chains: 2

Antenna gain: 24dBi

Antenna beam width:

wireless-NetMetal-5SHP-triple

وایرلس تجاری میکروتیک مدل NetMetal 5SHP triple

پردازنده: QCA9557
720MHz

حافظه: 128MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 143x247x48mm

Wireless : 5 GHz

Protocols: 802.11a/n/ac

Chains: 3

Antenna gain:

Antenna beam width:

wireless-NetMetal-ac²

وایرلس تجاری میکروتیک مدل NetMetal ac²

پردازنده:  IPQ-4019 716MHz

حافظه: 256MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 143x247x48mm

Wireless : 5 GHz

Protocols: 802.11b/g/n

Chains: 2

Antenna gain: 7.1dBi

Antenna beam width:

wireless-DynaDish-5

وایرلس تجاری میکروتیک مدل DynaDish 5

پردازنده: QCA9557 720MHz

حافظه: 128MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 404x175mm

Wireless : 5GHz

Protocols: 802.11a/n/ac

Chains: 2

Antenna gain: 25dBi

Antenna beam width: 8°

wireless-DynaDish-6

وایرلس تجاری میکروتیک مدل DynaDish 6

پردازنده: AR9344 600MHz

حافظه: 648MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 407x175mm

Wireless : 5GHz

Protocols: 802.11a/n

Chains: 2

Antenna gain: 25dBi

Antenna beam width: 7.5°

wireless-LHG-XL-52-ac

وایرلس تجاری میکروتیک مدل LHG XL 52 ac

پردازنده:  IPQ-4018 7160MHz

حافظه: 256MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 550x291mm

Wireless: 5 GHz

Protocols: 802.11b/g/n

Chains: 2

Antenna gain: 27dBi

Antenna beam width: 15°

wireless-QRT-5-ac

وایرلس تجاری میکروتیک مدل QRT 5 ac

پردازنده: QCA9557 720MHz

حافظه: 128MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 309x320x50mm

Wireless : 5 GHz

Protocols: 802.11a/n/ac

Chains: 2

Antenna gain: 24dBi

Antenna beam width: 10.5°

wireless-mANTBox-19s

وایرلس تجاری میکروتیک مدل mANTBox 19s

پردازنده:  QCA9557  720MHz

حافظه: 128MB

اترنت:1×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 152x598x78mm

Wireless : 5 GHz

Protocols: 802.11a/n/ac

Chains: 2

Antenna gain: 19dBi

Antenna beam width: 120

wirelessHomeOffice-cAP-XL-ac

وایرلس خانگی و اداری میکروتیک مدل cAP XL ac

پردازنده: IPQ-4018  716MHz

حافظه: 128MB

اترنت:2×10/100 Mbit/s

PoE output: دارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 191x42mm

Wireless: 5GHz

Protocols: 802.11b/g/n

Chains: 2

Antenna gain: 6 dBi

Antenna beam width:

wirelessHomeOffice-hAP-mini

وایرلس خانگی و اداری میکروتیک مدل hAP mini

پردازنده: QCA9533 650MHz

حافظه: 32MB

اترنت:3×10/100 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 48x78x81mm

Wireless: 2.4 GHz

Protocols: 802.11b/g/n

Chains: 2

Antenna gain: 1.5 dBi

Antenna beam width: 360°

wirelessHomeOffice-hAP-lite

وایرلس خانگی و اداری میکروتیک مدل hAP lite

پردازنده: QCA9533 650MHz

حافظه: 32MB

اترنت:4×10/100 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 113x89x28mm

Wireless: 2.4 GHz

Protocols: 802.11b/g/n

Chains: 2

Antenna gain: 1.5 dBi

Antenna beam width:

wirelessHomeOffice-hAP-lite-TC

وایرلس خانگی و اداری میکروتیک مدل hAP lite TC

پردازنده: QCA9533 650MHz

حافظه: 32MB

اترنت:4×10/100 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: ندارد

ابعاد: 129x129x34mm

Wireless: 2.4 GHz

Protocols: 802.11b/g/n

Chains: 2

Antenna gain: 1.5 dBi

Antenna beam width:

wirelessHomeOffice-mAP-lite

وایرلس خانگی و اداری میکروتیک مدل mAP lite

پردازنده: QCA9533 650Mhz

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 48x49x11mm

Wireless: 2.4 GHz

Protocols: 802.11b/g/n

Chains: 2

Antenna gain: 1.5dBi

Antenna beam width:

wirelessHomeOffice-cAP-lite

وایرلس خانگی و اداری میکروتیک مدل cAP lite

پردازنده: QCA9533  650MHz

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 88x20mm

Wireless: 2.4 GHz

Protocols: 802.11b/g/n

Chains: 2

Antenna gain: 1.5 dBi

Antenna beam width: 360°

wirelessHomeOffice-mAP

وایرلس خانگی و اداری میکروتیک مدل mAP

پردازنده: QCA9531 650MHz

حافظه: 64MB

اترنت:2×10/100 Mbit/s

PoE output: دارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 68x68x19mmm

Wireless: 2.4 GHz

Protocols: 802.11b/g/n

Chains: 2

Antenna gain: 1.2 dBi

Antenna beam width: 360°

wirelessHomeOffice-hAP

وایرلس خانگی و اداری میکروتیک مدل hAP

پردازنده: QCA9531 650MHz

حافظه: 64MB

اترنت:5×10/100 Mbit/s

PoE output: دارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 113x89x28mm

Wireless: 2.4 GHz

Protocols: 802.11b/g/n

Chains: 2

Antenna gain: 1.5 dBi

Antenna beam width: 360°

wirelessHomeOffice-wAP

وایرلس خانگی و اداری میکروتیک مدل wAP

پردازنده: QCA9533 650MHz

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 185x85x30mm

Wireless: 2.4 GHz

Protocols: 802.11b/g/n

Chains: 2

Antenna gain: 2 dBi

Antenna beam width: 360°

wirelessHomeOffice-cAP

وایرلس خانگی و اداری میکروتیک مدل cAP

پردازنده: QCA9533 650Mhz

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 185x31mm

Wireless: 2.4 GHz

Protocols: 802.11b/g/n

Chains: 2

Antenna gain: 2dBi

Antenna beam width:

wirelessHomeOffice-hAP-ac-lite-TC

وایرلس خانگی و اداری میکروتیک مدل hAP ac lite TC

پردازنده: QCA9531  650MHz

حافظه: 64MB

اترنت:5×10/100 Mbit/s

PoE output: دارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 34x119x98mm

Wireless: 5 GHz

Protocols: 802.11b/g/n

Chains: 2

Antenna gain: 2 dBi

Antenna beam width: 360°

wirelessHomeOffice-RB951Ui-2HnD

وایرلس خانگی و اداری میکروتیک مدل RB951Ui-2HnD

پردازنده: AR9344 600MHz

حافظه: 128MB

اترنت:5×10/100 Mbit/s

PoE output: دارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 113x138x29mm

Wireless: 2.4 GHz

Protocols: 802.11b/g/n

Chains: 2

Antenna gain: 2.5 dBi

Antenna beam width:

wirelessHomeOffice-cAP-ac

وایرلس خانگی و اداری میکروتیک مدل cAP ac

پردازنده: IPQ-4018 716MHz

حافظه: 128MB

اترنت:2×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: دارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 136x30mm

Wireless: 2.4 GHz

Protocols: 802.11a/n/ac

Chains: 2

Antenna gain: 2.5 dBi

Antenna beam width:

wirelessHomeOffice-hAP ac²

وایرلس خانگی و اداری میکروتیک مدل hAP ac²

پردازنده: IPQ-4018 716MHz

حافظه: 128MB

اترنت:5×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 34x119x98mm

 Wireless bands: 5 GHz radio

Protocols: 802.11a/n/ac

Chains: 2

Antenna gain: 2.5 dBi

Antenna beam width: 360°

wirelessHomeOffice-RB951G-2Hn

وایرلس خانگی و اداری میکروتیک مدل RB951G-2HnD

پردازنده: AR9344 6050Mhz

حافظه: 128MB

اترنت:5×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 113x138x29mm

Wireless: 2.4 GHz

Protocols: 802.11b/g/n

Chains: 2

Antenna gain: 2.5dBi

Antenna beam width:

wirelessHomeOffice-wAP-ac

وایرلس خانگی و اداری میکروتیک مدل wAP ac

پردازنده: IPQ-4018 488MHz

حافظه: 128MB

اترنت:2×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 185x85x30mm

Wireless: 5 GHz

Protocols: 802.11a/n/ac

Chains: 2

Antenna gain: 2.5 dBi

Antenna beam width: 360°

wirelessHomeOffice-hAP-ac³

وایرلس خانگی و اداری میکروتیک مدل hAP ac³

پردازنده: IPQ-4019 716MHz

حافظه: 256MB

اترنت:5×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: دارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 251x129x39mm

Wireless: 5 GHz

Protocols: 802.11a/n/ac

Chains: 2

Antenna gain: 5.5 dBi

Antenna beam width: 360°

wirelessHomeOffice-RB2011UiAS-2HnD-IN

وایرلس خانگی و اداری میکروتیک مدل RB2011UiAS-2HnD-IN

پردازنده: AR9344 600MHz

حافظه: 128MB

اترنت:5×10/100/1000 Mbit/s و 5×10/100

PoE output: دارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 230x90x25mm

Wireless: 2.4 GHz

Protocols: 802.11b/g/n

Chains: 2

Antenna gain: 4 dBi

Antenna beam width:

wirelessHomeOffice-Audience

وایرلس خانگی و اداری میکروتیک مدل Audience

پردازنده: IPQ-4019 716MHz

حافظه: 256MB

اترنت:2×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 100x235x97mm

Wireless: 5 GHz

Protocols: 802.11b/g/n

Chains: 2

Antenna gain: 4.5 dBi

Antenna beam width: 360°

wirelessHomeOffice-RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN

وایرلس خانگی و اداری میکروتیک مدل RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN

پردازنده: AL21400 1.4 GHz

حافظه: 1GB

اترنت:10×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: دارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 228x120x30mm

 Wireless: 5 GHz radio

Protocols: 802.11a/n/ac

Chains: 2

Antenna gain: 3 dBi

Antenna beam width: 360°

IOT-KNOT

اینترنت اشیاء میکروتیک مدل KNOT

پردازنده: QCA9531 650MHz

حافظه: 64MB

اترنت:2×10/100 Mbit/s

PoE output: دارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 122x87x26mm

Wireless:  2.4 GHz

Protocols: 802.11 b/g/n

Chains: 2

Antenna gain: 1.5 dBi

Antenna beam width: 360°

LTE-5G-Chateau-5G

مودم LTE میکروتیک مدل Chateau 5G

پردازنده: IPQ-4019 716MHz

حافظه: 256MB

اترنت:5×10/100/1000 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: ندارد

ابعاد: 240x156x44mm

Wireless: 5GHz

Protocols: 802.11a/n/ac

Chains: 2

Antenna gain: 4 dBi

Antenna beam width: 360°

LTE-5G-wAP-LTE-kit

مودم LTE میکروتیک مدل wAP LTE kit

پردازنده: QCA9531 650MHz

حافظه: 64MB

اترنت:1×10/100 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 185x85x30mm

Wireless: 2.4 GHz

Protocols: 802.11b/g/n

Chains: 2

Antenna gain: 2 dBi

Antenna beam width: 360°

LTE-5G-SXT-LTE-kit

مودم LTE میکروتیک مدل SXT LTE kit

پردازنده: QCA9531 650MHz

حافظه: 64MB

اترنت:2×10/100 Mbit/s

PoE output: دارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 140x140x103mm

Wireless:

Protocols:

Chains: 2

Antenna gain: 9 dBi

Antenna beam width: 60°

LTE-5G-LHG-LTE-kit

مودم LTE میکروتیک مدل LHG LTE kit

پردازنده: QCA9531 650MHz

حافظه: 64MB

اترنت:4×10/100 Mbit/s

PoE output: ندارد

PoE-in: دارد

ابعاد: 391x391x227mm

Wireless:

Protocols:

Chains:

Antenna gain: 21 dBi

Antenna beam width: 25°