مادربوردهای ایسوس سری Z590

ایسوس

سال تاسیس: ۱۹۸۹

موسسین: Ted Hsu, M.T. Liao, Wayne Tsiah, T.H. Tung

دفتر مرکزی: تایپه، تایوان

تعداد کارمندان: ۵۶۶۷ نفر

زمینه فعالیت: کامپیوتر رومیزی، لپ‌تاپ، نت‌بوک، گوشی تلفن همراه، تجهیزات شیکه، مانیتور، پروژکتور، مادربرد، کارت گرافیک، درایور نوری، سرور، تبلت

مادربردهای ایسوس سری ROG STRIX Z490

مادربردهای ایسوس

سری ROG STRIX Z490

پشتیبانی از نسل دهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا 128 گیگابایت رم DDR4 4800

پشتیبانی از حافظه M.2

پشتیبانی از Intel Optane Memory

مادربردهای ایسوس سری ROG Strix Z590

مادربردهای ایسوس

سری ROG STRIX Z590

پشتیبانی از نسل دهم و یازدهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا 128 گیگابایت رم DDR4 5333

پشتیبانی از حافظه M.2

پشتیبانی از Intel Optane Memory

مادربردهای ایسوس سری ROG STRIX X299

مادربردهای ایسوس

سری ROG STRIX X299

پشتیبانی از پردازنده‌های سری X اینتل

پشتیبانی تا 256 گیگابایت رم DDR4 4266

پشتیبانی از حافظه M.2

پشتیبانی از Intel Optane Memory

مادربردهای ایسوس سری ROG MAXIMUS XIII

مادربردهای ایسوس

سری ROG MAXIMUS

پشتیبانی از نسل دهم و یازدهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا 128 گیگابایت رم DDR4 5333

پشتیبانی از حافظه M.2

پشتیبانی از Intel Optane Memory

مادربردهای ایسوس سری ROG Rampage

مادربردهای ایسوس

سری ROG Rampage

پشتیبانی از پردازنده‌های سری X اینتل

پشتیبانی تا 256 گیگابایت رم DDR4 4266

پشتیبانی از حافظه M.2

پشتیبانی از Intel Optane Memory

مادربردهای ایسوس سری TUF Gaming H570

مادربردهای ایسوس

سری TUF Gaming H570

پشتیبانی از نسل دهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا 128 گیگابایت رم DDR4 5000

پشتیبانی از حافظه M.2

پشتیبانی از Intel Optane Memory

مادربردهای ایسوس سری TUF Gaming Z490

مادربردهای ایسوس

سری TUF Gaming Z490

پشتیبانی از نسل دهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا 128 گیگابایت رم DDR4 4800

پشتیبانی از حافظه M.2

پشتیبانی از Intel Optane Memory

مادربردهای ایسوس سری TUF Gaming Z590

مادربردهای ایسوس

سری TUF Gaming Z590

پشتیبانی از نسل دهم و یازدهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا 128 گیگابایت رم DDR4 5133

پشتیبانی از حافظه M.2

پشتیبانی از Intel Optane Memory

مادربردهای ایسوس سری ROG Strix B460

مادربردهای ایسوس

سری ROG STRIX B460

پشتیبانی از نسل دهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا 128 گیگابایت رم DDR4 2933

پشتیبانی از حافظه M.2

پشتیبانی از Intel Optane Memory

مادربردهای ایسوس سری ROG Strix B560

مادربردهای ایسوس

سری ROG STRIX B560

پشتیبانی از نسل دهم و یازدهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا 128 گیگابایت رم DDR4 5000

پشتیبانی از حافظه M.2

پشتیبانی از Intel Optane Memory

مادربردهای ایسوس سری Prime Z590

xمادربردهای ایسوس

سری Prime Z590

پشتیبانی از نسل دهم و یازدهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا 128 گیگابایت رم DDR4 5333

پشتیبانی از حافظه M.2

پشتیبانی از Intel Optane Memory

مادربردهای ایسوس سری Prime X299

مادربردهای ایسوس

سری Prime X299

پشتیبانی از پردازنده‌های سری X اینتل

پشتیبانی تا 256 گیگابایت رم DDR4 4266

پشتیبانی از حافظه M.2

پشتیبانی از Intel Optane Memory

tuf-z390-pro-gaming

مادربردهای ایسوس

سری TUF Z390

پشتیبانی از نسل هشتم و نهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا ۱۲۸ گیگابایت رم DDR4 2666

پشتیبانی از حافظه M.2

پشتیبانی از Intel Optane Memory

مادربردهای ایسوس سری Tuf Gaming B460

مادربردهای ایسوس

سری TUF Gaming B460

پشتیبانی از نسل دهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا 128 گیگابایت رم DDR4 2933

پشتیبانی از حافظه M.2

پشتیبانی از Intel Optane Memory

مادربردهای ایسوس سری TUF Gaming H470

مادربردهای ایسوس

سری TUF Gaming H470

پشتیبانی از نسل دهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا 128 گیگابایت رم DDR4 2933

پشتیبانی از حافظه M.2

پشتیبانی از Intel Optane Memory

مادربردهای ایسوس سری Prime B460

مادربردهای ایسوس

سری Prime B460

پشتیبانی از نسل دهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا 128 گیگابایت رم DDR4 2933

پشتیبانی از حافظه M.2

پشتیبانی از Intel Optane Memory

مادربردهای ایسوس سری Prime B560

مادربردهای ایسوس

سری Prime B560

پشتیبانی از نسل دهم و یازدهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا 128 گیگابایت رم DDR4 5000

پشتیبانی از حافظه M.2

پشتیبانی از Intel Optane Memory

مادربردهای ایسوس

سری Prime Z270

پشتیبانی از نسل ششم و هفتم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا ۶۴ گیگابایت رم DDR4 2133

پشتیبانی از حافظه M.2

پشتیبانی از Intel Optane Memory

prime-z390-p

مادربردهای ایسوس

سری Prime Z390

پشتیبانی از نسل هشتم و نهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا ۶۴ گیگابایت رم DDR4 2666

پشتیبانی از حافظه M.2

پشتیبانی از Intel Optane Memory

مادربردهای ایسوس سری Prime Z490

مادربردهای ایسوس

سری Prime Z490

پشتیبانی از نسل دهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا 128 گیگابایت رم DDR4 4800

پشتیبانی از حافظه M.2

پشتیبانی از Intel Optane Memory

مادربردهای ایسوس سری Prime H410

مادربردهای ایسوس

سری Prime H410

پشتیبانی از نسل دهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا 64 گیگابایت رم DDR4 2933

پشتیبانی از حافظه M.2

 

مادربردهای ایسوس سری Prime H510

مادربردهای ایسوس

سری Prime H510

پشتیبانی از نسل دهم و یازدهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا 64 گیگابایت رم DDR4 3200

پشتیبانی از حافظه M.2

مادربردهای ایسوس سری Prime H570

مادربردهای ایسوس

سری Prime H570

پشتیبانی از نسل دهم و یازدهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا 128 گیگابایت رم DDR4 4600

پشتیبانی از حافظه M.2

پشتیبانی از Intel Optane Memory

prime-b360-plus

مادربردهای ایسوس

سری Prime B360

پشتیبانی از نسل هشتم و نهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا ۶۴ گیگابایت رم DDR4 2666

پشتیبانی از حافظه M.2

پشتیبانی از Intel Optane Memory

مادربردهای ایسوس سری PRIME B365

مادربردهای ایسوس

سری PRIME B365

پشتیبانی از نسل هشتم و نهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا 64 گیگابایت رم DDR4 2666

پشتیبانی از حافظه M.2

پشتیبانی از Intel Optane Memory

مادربردهای ایسوس

سری H110

پشتیبانی از نسل ششم و هفتم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا ۳۲ گیگابایت رم DDR4 2400

 

 

مادربردهای ایسوس سری Pro H410

مادربردهای ایسوس

سری Pro H410

پشتیبانی از نسل دهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا 64 گیگابایت رم DDR4 2933

پشتیبانی از حافظه M.2

 

مادربردهای ایسوس سری Pro H510

مادربردهای ایسوس

سری Pro H510

پشتیبانی از نسل دهم و یازدهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا 64 گیگابایت رم DDR4 3200

پشتیبانی از حافظه M.2

مادربردهای ایسوس سری Pro B560

مادربردهای ایسوس

سری Pro B560

پشتیبانی از نسل دهم و یازدهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا 128 گیگابایت رم DDR4 4600

پشتیبانی از حافظه M.2

مادربردهای ایسوس

سری Prime H310

پشتیبانی از نسل هشتم و نهم پردازنده‌های اینتل

پشتیبانی تا ۳۲ گیگابایت رم DDR4 2666

 

 

کارت گرافیک ایسوس TUF-RX6900XT-O16G-GAMING

کارت گرافیک ایسوس TUF-RX6900XT-O16G-GAMING

سازنده پردازنده گرافیکی AMD

تعداد پردازش‌گر های موازی ۵۱۲۰

حافظه 16GB GDDR6

پورت های خروجی HDMI 2.1,DisplayPort 1.4a

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

کارت گرافیک ایسوس ROG-STRIX-LC-RX6900XT-T16G-GAMING

کارت گرافیک ایسوس ROG-STRIX-LC-RX6900XT-T16G-GAMING

سازنده پردازنده گرافیکی AMD

تعداد پردازش‌گر های موازی ۵۱۲۰

حافظه 16GB GDDR6

پورت های خروجی HDMI 2.1,DisplayPort 1.4a,USB Type-C

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

کارت گرافیک ایسوس ROG-STRIX-RTX3080TI-O12G-GAMING

کارت گرافیک ایسوس ROG-STRIX-RTX3080TI-O12G-GAMING

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۱۰۲۴۰

حافظه 12GB GDDR6X

پورت های خروجی HDMI 2.1,DisplayPort 1.4a

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

کارت گرافیک ایسوس TUF-RTX3080TI-O12G-GAMING

کارت گرافیک ایسوس TUF-RTX3080TI-O12G-GAMING

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۱۰۲۴۰

حافظه 12GB GDDR6X

پورت های خروجی HDMI 2.1,DisplayPort 1.4a

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

کارت گرافیک ایسوس ROG-STRIX-RTX3080-O10G-V2 GAMING

کارت گرافیک ایسوس TUF-RTX3080TI-12G-GAMING

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۱۰۲۴۰

حافظه 12GB GDDR6X

پورت های خروجی HDMI 2.1,DisplayPort 1.4a

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

کارت گرافیک ایسوس ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMING

کارت گرافیک ایسوس ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMING

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۱۰۴۹۶

حافظه 24GB GDDR6X

پورت های خروجی HDMI 2.1,DisplayPort 1.4a

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

کارت گرافیک ایسوس TUF-RTX3080-O10G-V2 GAMING

کارت گرافیک ایسوس TUF-RTX3080-O10G-V2 GAMING

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۸۷۰۴

حافظه 10GB GDDR6X

پورت های خروجی HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

کارت گرافیک ایسوس ROG-STRIX-RTX3080-O10G-V2 GAMING

کارت گرافیک ایسوس ROG STRIX-RTX3080-O10G-V2 GAMING

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۸۷۰۴

حافظه 10GB GDDR6X

پورت های خروجی HDMI 2.1,DisplayPort 1.4a

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

کارت گرافیک ایسوس ROG STRIX-RTX3070TI-O8G GAMING

کارت گرافیک ایسوس ROG STRIX-RTX3070TI-O8G GAMING

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۶۱۴۴

حافظه 8GB GDDR6X

پورت های خروجی DisplayPort 1.4a,HDMI 2.1

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

ASUS-TUF-RTX-3070Ti-OC-Edition-8GB

کارت‌های گرافیک ایسوس TUF-RTX3070TI-O8G-GAMING

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته‌های کودا ۶۱۴۴

حافظه 8GB GDDR6X

پورت‌های خروجی HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

کارت گرافیک ایسوس TUF-RTX3070TI-8G-GAMING

کارت گرافیک ایسوس TUF-RTX3070TI-8G-GAMING

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۶۱۴۴

حافظه 8GB GDDR6X

پورت های خروجی HDMI 2.1,DisplayPort 1.4a

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

کارت گرافیک TUF-RTX3070-O8G-V2-GAMING

کارت گرافیک ایسوس TUF-RTX3070-O8G-V2-GAMING

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۵۸۸۸

حافظه 8GB GDDR6

پورت های خروجی HDMI 2.1,DisplayPort 1.4a

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

کارت گرافیک ایسوس DUAL-RTX3070-O8G-V2

کارت گرافیک ایسوس DUAL-RTX3070-O8G-V2

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۵۸۸۸

حافظه 8GB GDDR6

پورت های خروجی HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

کارت گرافیک ایسوس DUAL-RX6600XT-O8G

کارت گرافیک ایسوس ROG-STRIX-RX6800-O16G-GAMING

سازنده پردازنده گرافیکی AMD

تعداد پردازش‌گر های موازی ۳۸۴۰

حافظه 16GB GDDR6

پورت های خروجی HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

کارت-گرافیک-ایسوس-ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING

کارت گرافیک ایسوس ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۴۸۶۴

حافظه 8GB GDDR6

پورت های خروجی DisplayPort 1.4a,HDMI 2.1

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

کارت-گرافیک-ایسوس-DUAL-RTX3060TI-O8G-V2

کارت گرافیک ایسوس DUAL-RTX3060TI-O8G-V2

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۴۸۶۴

حافظه 8GB GDDR6

پورت های خروجی HDMI 2.1,DisplayPort 1.4a

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

کارت-گرافیک-ایسوس-DUAL-GeForce-RTX3060-Ti-V2-MINI

کارت گرافیک ایسوس DUAL-RTX3060TI-8G-MINI-V2

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۴۸۶۴

حافظه 8GB GDDR6

پورت های خروجی HDMI 2.1,DisplayPort 1.4a

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

کارت گرافیک ایسوس ROG-STRIX-RX6700XT-O12G-GAMING

کارت گرافیک ایسوس ROG-STRIX-RX6700XT-O12G-GAMING

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد پردازش‌گر های موازی ۲۵۶۰

حافظه 12GB GDDR6

پورت های خروجی DisplayPort 1.4a,HDMI 2.1

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

کارت گرافیک ایسوس TUF-RX6700XT-O12G-GAMING

کارت گرافیک ایسوس TUF-RX6700XT-O12G-GAMING

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۲۵۶۰

حافظه 12GB GDDR6

پورت های خروجی DisplayPort 1.4a,HDMI 2.1

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

Dual-Radeon-RX-6600-XT-OC-Edition-8GB-08

کارت‌ گرافیک ایسوس DUAL-RX6600XT-O8G

سازنده پردازنده گرافیکی AMD

تعداد پردازش‌گر های موازی ۲۰۴۸

حافظه 8GB GDDR6X

پورت‌های خروجی HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

کارت گرافیک ایسوس Asus ROG-STRIX-RTX2060-6G-GAMING

کارت گرافیک ایسوس ROG-STRIX-RTX2060-6G-GAMING

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۱۹۲۰

حافظه 6GB GDDR6

پورت های خروجی HDMI 2.0b,DisplayPort 1.4

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

کارت گرافیک ایسوس DUAL-RTX2060-O6G-EVO

کارت گرافیک ایسوس DUAL-RTX2060-O6G-EVO

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۱۹۲۰

حافظه 6GB GDDR6

پورت های خروجی DVI-D,HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4a

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

کارت گرافیک ایسوس Asus ROG-STRIX-GTX1660TI-O6G-GAMING

کارت گرافیک ایسوس ROG-STRIX-GTX1660TI-O6G-GAMING

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۱۵۳۶

حافظه 6GB GDDR6

پورت های خروجی HDMI 2.0b,DisplayPort 1.4

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

کارت گرافیک ایسوس TUF Gaming GeForce GTX 1660 Ti EVO

کارت گرافیک ایسوس TUF-GTX1660TI-6G-EVO-GAMING

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۱۵۳۶

حافظه 6GB GDDR6

پورت های خروجی DVI-D, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

کارت گرافیک ایسوس Asus PH-GTX1660-O6G

کارت گرافیک ایسوس PH-GTX1660-O6G

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۱۴۰۸

حافظه 6GB GDDR5

پورت های خروجی DVI-D,HDMI 2.0b,DisplayPort 1.4

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 3 عدد

کارت گرافیک ایسوس Asus ROG-STRIX-GTX1650-O4G-GAMING

کارت گرافیک ایسوس ROG-STRIX-GTX1650-O4G-GAMING

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۸۹۶

حافظه 4GB GDDR5

پورت های خروجی HDMI 2.0b,DisplayPort 1.4

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 4 عدد

کارت گرافیک ایسوس TUF-GTX1650-O4GD6-GAMING

کارت گرافیک ایسوس TUF-GTX1650-O4GD6-GAMING

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۸۹۶

حافظه 4GB GDDR6

پورت های خروجی DVI-D,HDMI 2.0b,DisplayPort 1.4

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 3 عدد

کارت گرافیک ایسوس PH-GTX1650-O4GD6-P

کارت گرافیک ایسوس PH-GTX1650-O4GD6-P

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۸۹۶

حافظه 4GB GDDR6

پورت های خروجی DVI-D,HDMI 2.0b,DisplayPort 1.4

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 3 عدد

کارت گرافیک ایسوس PH-GTX1650-O4G

کارت گرافیک ایسوس PH-GTX1650-O4G

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۸۹۶

حافظه 4GB GDDR5

پورت های خروجی HDMI 2.0b,DisplayPort 1.4

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 3 عدد

کارت گرافیک ایسوس PH-GTX1050TI-4G

کارت گرافیک ایسوس PH-GTX1050TI-4G

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۷۶۸

حافظه 4GB GDDR5

پورت های خروجی DVI-D,HDMI 2.0b,DisplayPort 1.4

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 3 عدد

کارت گرافیک ایسوس GT1030-SL-2G-BRK

کارت گرافیک ایسوس GT1030-SL-2G-BRK

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۳۸۴

حافظه 2GB GDDR5

پورت های خروجی DVI-D,HDMI 2.0b

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 2 عدد

کارت گرافیک ایسوس GT730-SL-2GD5-BRK

کارت گرافیک ایسوس GT730-SL-2GD5-BRK

سازنده پردازنده گرافیکی nVIDIA

تعداد هسته های کودا ۳۸۴

حافظه 2GB GDDR5

پورت های خروجی DVI-D,D-Sub,HDMI 1.4a

تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی 3 عدد

پاور ایسوس ROG-STRIX-650G

پاور ایسوس ROG-STRIX-650G

سری : ROG STRIX
نوع : ATX12V
حداکثر توان خروجی : 650W
خنک‌کننده (فن) : ۱۳۵ میلی‌متری
کانکتورها :MB 24/20-pin x 1|CPU 4+4-pin x 2||PCI-E 6+2-pin x 4|SATA x 8|Peripheral x 3

پاور ایسوس ROG-STRIX-750G

پاور ایسوس ROG-STRIX-750G

سری : ROG STRIX
نوع : ATX12V
حداکثر توان خروجی : 750W
خنک‌کننده (فن) : ۱۳۵ میلی‌متری
کانکتورها :MB 24/20-pin x 1|CPU 4+4-pin x 2||PCI-E 6+2-pin x 4|SATA x 8|Peripheral x 3

پاور ایسوس ROG-STRIX-850G

پاور ایسوس ROG-STRIX-850G

سری : ROG STRIX
نوع : ATX12V
حداکثر توان خروجی : 850W
خنک‌کننده (فن) : ۱۳۵ میلی‌متری
کانکتورها :MB 24/20-pin x 1|CPU 4+4-pin x 2||PCI-E 6+2-pin x 6|SATA x 8|Peripheral x 6

پاور ایسوس ROG-STRIX-850G W

پاور ایسوس  ROG-STRIX-850G W

سری : ROG STRIX
نوع : ATX12V
حداکثر توان خروجی : 850W
خنک‌کننده (فن) : ۱۳۵ میلی‌متری
کانکتورها :MB 24/20-pin x 1|CPU 4+4-pin x 2||PCI-E 6+2-pin x 6|SATA x 8|Peripheral x 6

پاور ایسوس ROG-STRIX-1000G

پاور ایسوس ROG-STRIX-1000G

سری : ROG STRIX
نوع : ATX12V
حداکثر توان خروجی : 1000W
خنک‌کننده (فن) : ۱۳۵ میلی‌متری
کانکتورها :MB 24/20-pin x 1|CPU 4+4-pin x 2||PCI-E 6+2-pin x 6|SATA x 8|Peripheral x 6

پاور ایسوس TUF-GAMING-450B

پاور ایسوس TUF-GAMING-450B

سری : TUF GAMING
نوع : ATX12V
حداکثر توان خروجی : 450W
خنک‌کننده (فن) : ۱۳۵ میلی‌متری
کانکتورها :MB 24/20-pin x 1|CPU 4+4-pin x 1||PCI-E 6+2-pin x 2|SATA x 5|Peripheral x 4

TUF-GAMING-550B

پاور ایسوس TUF-GAMING-550B

سری : TUF GAMING
نوع : ATX12V
حداکثر توان خروجی : 550W
خنک‌کننده (فن) : ۱۳۵ میلی‌متری
کانکتورها :MB 24/20-pin x 1|CPU 4+4-pin x 1||PCI-E 6+2-pin x 2|SATA x 5|Peripheral x 4

پاور ایسوس TUF-GAMING-650B

پاور ایسوس TUF-GAMING-650B

سری : TUF GAMING
نوع : ATX12V
حداکثر توان خروجی : 650W
خنک‌کننده (فن) : ۱۳۵ میلی‌متری
کانکتورها :MB 24/20-pin x 1|CPU 4+4-pin x 2||PCI-E 6+2-pin x 4|SATA x 5|Peripheral x 4

پاور ایسوس TUF-GAMING-750B

پاور ایسوس TUF-GAMING-750B

سری : TUF GAMING
نوع : ATX12V
حداکثر توان خروجی : 750W
خنک‌کننده (فن) : ۱۳۵ میلی‌متری
کانکتورها :MB 24/20-pin x 1|CPU 4+4-pin x 2||PCI-E 6+2-pin x 4|SATA x 8|Peripheral x 4

پاور ایسوس ROG-STRIX-550G

پاور ایسوس ROG-STRIX-550G

سری : ROG STRIX
نوع : ATX12V
حداکثر توان خروجی : 550W
خنک‌کننده (فن) : ۱۳۵ میلی‌متری
کانکتورها :MB 24/20-pin x 1|CPU 4+4-pin x 2||PCI-E 6+2-pin x 2|SATA x 8|Peripheral x 3

کیس کامپیوتر ایسوس TUF Gaming GT301

کیس کامپیوتر ایسوس

TUF Gaming GT301

سازگار با مادربردهای ATX

دارای ۳ فن ARGB در جلو

پشتیبانی از رادیاتور تا سایز 360mm

دارای فیلتر ضد گرد و غبار

دارای کنترلر  Aura Sync RGB با ۶ پورت

کیس کامپیوتر ایسوس TUF Gaming GT501

کیس کامپیوتر ایسوس

TUF Gaming GT501

سازگار با مادربردهای EATX (12″x10.9″), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

دارای ۳ فن RGB در جلو

پشتیبانی از رادیاتور تا سایز 360mm

دارای فیلتر ضد گرد و غبار

کیس کامپیوتر ایسوس ROG STRIX HELIOS GX601

کیس کامپیوتر ایسوس

ROG STRIX HELIOS GX601

سازگار با مادربردهای: EATX (12″x10.9″), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

دارای ۳ فن در جلو

پشتیبانی از رادیاتور تا سایز 420

دارای فیلتر ضد گرد و غبار

خنک کننده مایع پردازنده ایسوس ROG RYUJIN 360

خنک کننده مایع پردازنده ایسوس

ROG RYUJIN 360

نوع: خنک کننده مایع پردازنده

سوکت: AMD AM2, AMD AM2+, AMD AM3, AMD AM3+, AMD AM4, AMD FM1, AMD FM2, AMD FM2+, AMD TR4, Intel LGA1150, Intel LGA1151, Intel LGA1155, Intel LGA1156, Intel LGA1200, Intel LGA1366, Intel LGA2011, Intel LGA2011-v3, Intel LGA2066

جنس رادیاتور: آلومینیوم

تعداد فن: 3 عدد

پشتیبانی نورپردازی ARGB

خنک کننده مایع پردازنده ایسوس ROG Strix LC 360 RGB White Edition

خنک کننده مایع پردازنده ایسوس

ROG STRIX LC 360 RGB White Edition

نوع: خنک کننده مایع پردازنده

سوکت: AMD AM2, AMD AM2+, AMD AM3, AMD AM3+, AMD AM4, AMD FM1, AMD FM2, AMD FM2+, AMD TR4, Intel LGA1150, Intel LGA1151, Intel LGA1155, Intel LGA1156, Intel LGA1200, Intel LGA1366, Intel LGA2011, Intel LGA2011-v3, Intel LGA2066
جنس رادیاتور: آلومینیوم

تعداد فن: 3 عدد

پشتیبانی نورپردازی ARGB

خنک کننده مایع پردازنده ایسوس ROG STRIX LC 360 RGB

خنک کننده مایع پردازنده ایسوس

ROG STRIX LC 360 RGB

نوع: خنک کننده مایع پردازنده

سوکت: AMD AM2, AMD AM2+, AMD AM3, AMD AM3+, AMD AM4, AMD FM1, AMD FM2, AMD FM2+, AMD TR4, Intel LGA1150, Intel LGA1151, Intel LGA1155, Intel LGA1156, Intel LGA1200, Intel LGA1366, Intel LGA2011, Intel LGA2011-v3, Intel LGA2066

جنس رادیاتور: آلومینیوم

تعداد فن: 3 عدد

پشتیبانی نورپردازی ARGB

 

خنک کننده مایع پردازنده ایسوس ROG RYUJIN 240

خنک کننده مایع پردازنده ایسوس

ROG STRIX LC 240 RGB

نوع: خنک کننده مایع پردازنده

سوکت: AMD AM2, AMD AM2+, AMD AM3, AMD AM3+, AMD AM4, AMD FM1, AMD FM2, AMD FM2+, AMD TR4, Intel LGA1150, Intel LGA1151, Intel LGA1155, Intel LGA1156, Intel LGA1200, Intel LGA1366, Intel LGA2011, Intel LGA2011-v3, Intel LGA2066

جنس رادیاتور: آلومینیوم

تعداد فن: ۲ عدد

پشتیبانی نورپردازی ARGB

 

کیس کامپیوتر ایسوس ROG STRIX LC 240 RGB

خنک کننده مایع پردازنده ایسوس

ROG STRIX LC 240 RGB

نوع: خنک کننده مایع پردازنده

سوکت: AMD AM2, AMD AM2+, AMD AM3, AMD AM3+, AMD AM4, AMD FM1, AMD FM2, AMD FM2+, AMD TR4, Intel LGA1150, Intel LGA1151, Intel LGA1155, Intel LGA1156, Intel LGA1200, Intel LGA1366, Intel LGA2011, Intel LGA2011-v3, Intel LGA2066

جنس رادیاتور: آلومینیوم

تعداد ۲ عدد فن

دارای نورپردازی ARGB

 

TUF GAMINIG LC 120 RGB

خنک کننده مایع پردازنده ایسوس

TUF Gaming LC 120 RGB

نوع: خنک کننده مایع پردازنده

سوکت: Intel: LGA 1150, 1151, 1152, 1155, 1156, 1200, 1366, 2011, 2011-3, 2066
AMD: AM4

جنس رادیاتور: آلومینیوم

تعداد ۱ عدد فن

دارای نورپردازی RGB

خنک کننده مایع پردازنده ایسوس TUF Gaming LC 240 RGB

خنک کننده مایع پردازنده ایسوس

TUF Gaming LC 240 RGB

نوع: خنک کننده مایع پردازنده

سوکت: AMD AM4, Intel LGA1150, Intel LGA1151, Intel LGA1155, Intel LGA1156, Intel LGA1200, Intel LGA1366

جنس رادیاتور: آلومینیوم

تعداد ۲ عدد فن

دارای نورپردازی RGB

مانیتور ایسوس PG248Q

مانیتور ایسوس PG248Q

تکنولوژی پنل: TN

سایز صفحه نمایش: ۲۴ اینچ

دقت تصویر: 1920×1080 (FHD)

روشنایی: 350cd/m²

کنتراست: 1:100000000

تأخیر: ۴ میلی ثانیه

مانیتور ایسوس VP228DE

مانیتور ایسوس VP228DE

تکنولوژی پنل: TN

سایز صفحه نمایش: ۲۱.۵ اینچ

دقت تصویر: 1920×1080 (FHD)

روشنایی: 200cd/m²

کنتراست: 1:100000000

تأخیر: ۵ میلی ثانیه

مانیتور ایسوس VP278H

مانیتور ایسوس VP278H

تکنولوژی پنل: TN

سایز صفحه نمایش: ۲۷ اینچ

دقت تصویر: 1920×1080 (FHD)

روشنایی: 300cd/m²

کنتراست: 1:100000000

تأخیر: ۱ میلی ثانیه

مانیتور ایسوس VX279H

مانیتور ایسوس VX279H

تکنولوژی پنل: AH-IPS

سایز صفحه نمایش: ۲۷ اینچ

دقت تصویر: 1920×1080 (FHD)

روشنایی: 250cd/m²

کنتراست: 1:80000000

تأخیر: ۵ میلی ثانیه

مانیتور ایسوس VG245H

مانیتور ایسوس VG245H

تکنولوژی پنل: TN

سایز صفحه نمایش: ۲۴ اینچ

دقت تصویر: 1920×1080 (FHD)

روشنایی: 250cd/m²

کنتراست: 1:100000000

تأخیر: ۱ میلی ثانیه

مانیتور ایسوس VP248H

مانیتور ایسوس VP248H

تکنولوژی پنل: TN

سایز صفحه نمایش: ۲۴ اینچ

دقت تصویر: 1920×1080 (FHD)

روشنایی: 250cd/m²

کنتراست: 1:100000000

تأخیر: ۱ میلی ثانیه

درایو نوری DRW-24D5MT

درایو نوری اینترنال ایسوس DRW-24D5MT

رابط انتقال دیتا: SATA

سرعت نوشتن DVD-R (دی وی دی): 24X

سرعت نوشتن CD-R (سی دی): 48X

پشتیبانی از M-Disk

درایو نوری ایسوس ‭SDRW-08D2S-U LITE

درایو نوری اکسترنال ایسوس ‭SDRW-08D2S-U LITE

رابط انتقال دیتا: USB

سرعت نوشتن DVD-R (دی وی دی): 8X

سرعت نوشتن CD-R (سی دی): 24X

پشتیبانی از M-Disk

درایو نوری ایسوس ‭SDRW-08U5S-U

درایو نوری اکسترنال ایسوس ‭SDRW-08U5S-U

رابط انتقال دیتا: USB

سرعت نوشتن DVD-R (دی وی دی): 8X

سرعت نوشتن CD-R (سی دی): 24X

پشتیبانی از M-Disk

درایو نوری ایسوس ‭ZenDrive U9M (SDRW-08U9M-U)

درایو نوری اکسترنال ایسوس ‭ZenDrive U9M (SDRW-08U9M-U)

رابط انتقال دیتا: USB

سرعت نوشتن DVD-R (دی وی دی): 8X

سرعت نوشتن CD-R (سی دی): 24X

پشتیبانی از M-Disk