وسترن دیجیتال

هارد دیسک اینترنال NAS وسترن دیجیتال

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری NAS

ظرفیت‌های 1TB و 2TB و 3TB و 4TB و 6TB و 8TB و 10TB

فرم فاکتور 3.5 اینچ

سرعت چرخش 5400RPM

کش 64MB برای ظرفیت‌های 1TB الی 6TB و 256MB برای ظرفیت‌های 8TB و 10TB

رابط SATA 6Gb/s

هارد دیسک اینترنال NAS Pro وسترن دیجیتال

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری NAS Pro

ظرفیت‌های 2TB و 4TB و 6TB و 8TB و 10TB

فرم فاکتور 3.5 اینچ

سرعت چرخش 7200RPM

کش 256MB

رابط SATA 6Gb/s

هارد دیسک اینترنال سری Purple وسترن دیجیتال

هارد دیسک اینترنال سری Purple وسترن دیجیتال

ظرفیت‌های 1TB و 2TB و 3TB و 4TB و 6TB و 8TB و 10TB و 12TB و 14TB

فرم فاکتور 3.5 اینچ

سرعت چرخش 5400RPM برای ظرفیت‌های 1TB الی 6TB و 7200RPM برای ظرفیت‌های 8TB و بالاتر

کش 64MB برای ظرفیت‌های 1TB الی 6TB و 256MB برای ظرفیت‌های 8TB الی 12TB و 512MB برای ظرفیت 14TB

رابط SATA 6Gb/s

هارد دیسک اینترنال Ultrastar وسترن دیجیتال

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری Ultrastar

ظرفیت‌های 8TB و 14TB

فرم فاکتور 3.5 اینچ

سرعت چرخش 7200RPM

کش 256MB برای ظرفیت 8TB و 512MB برای ظرفیت 14TB

رابط SATA 6Gb/s

هارد دیسک اینترنال سری Gold وسترن دیجیتال

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری Gold

ظرفیت‌های 4TB و 6TB و 8TB و 10TB و 12TB

فرم فاکتور 3.5 اینچ

سرعت چرخش 7200RPM

کش 512MB

رابط SATA 6Gb/s

SSD اینترنال SATA و NVMe سری Blue وسترن دیجیتال

SSD اینترنال وسترن دیجیتال سری Blue

ظرفیت‌های 250GB و 500GB و 1TB و 2TB

فرم فاکتور 2.5 اینچ و M.2

حداکثر سرعت خواندن: 560MB/s

حداکثر سرعت نوشتن: 530MB/s

رابط SATA 6Gb/s

هارد دیسک اینترنال لپ‌تاپ سری Blue وسترن دیجیتال

هارد دیسک اینترنال لپ‌تاپ وسترن دیجیتال سری Blue

ظرفیت‌های 500GB و 1TB و 2TB

فرم فاکتور 2.5 اینچ

سرعت چرخش 5400RPM

کش 16MB برای ظرفیت 500GB و 128MB برای ظرفیت‌های 1TB و 2TB

رابط SATA 6Gb/s

هارد دیسک اینترنال سری Blue وسترن دیجیتال

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری Blue

ظرفیت‌های 1TB و 2TB و 3TB و 4TB و 6TB

فرم فاکتور 3.5 اینچ

سرعت چرخش 5400RPM

کش 64MB

رابط SATA 6Gb/s

SSD اینترنال NVMe سری Black وسترن دیجیتال

SSD اینترنال وسترن دیجیتال سری Black

ظرفیت‌های 250GB و 500GB و 1TB و 2TB

رابط PCIe Gen 3 8Gb/s

حداکثر سرعت خواندن:‌ 3470MB/s

حداکثر سرعت نوشتن: 2900MB/s

هارد دیسک اینترنال سری Black وسترن دیجیتال

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری Black

ظرفیت‌های 1TB و 2TB و 4TB و 6TB

فرم فاکتور 3.5 اینچ

سرعت چرخش 7200RPM

کش 64MB برای ظرفیت‌های 1TB و 2TB و 256MB برای ظرفیت‌های 4TB و 6TB

رابط SATA 6Gb/s

SSD اینترنال سری Green وسترن دیجیتال

SSD اینترنال وسترن دیجیتال سری Green

ظرفیت‌های 120GB و 240GB و 480GB

فرم فاکتور 2.5 اینچ و M.2

حداکثر سرعت خواندن: 545MB/s

رابط SATA 6Gb/s

هارد دیسک اگسترنال وسترن دیجیتال سری My Book

هارد دیسک اکسترنال وسترن دیجیتال سری My Book

ظرفیت‌های 3TB و 4TB و 6TB و 8TB و 10TB و 12TB و 14TB

فرم فاکتور 3.5 اینچ

سرعت چرخش 5400RPM

رابط USB 3.2 Gen1

هارد دیسک اکسترنال قابل حمل وسترن دیجیتال سری WD Elements Portable

هارد دیسک اکسترنال قابل حمل وسترن دیجیتال سری WD Elements Portable

ظرفیت‌های 1TB و 2TB و 3TB و 4TB و 5TB

فرم فاکتور 2.5 اینچ

سرعت چرخش 5400RPM

رابط USB 3.2 Gen1

هارد دیسک اکسترنال قابل حمل وسترن دیجیتال سری My Passport

هارد دیسک اکسترنال قابل حمل وسترن دیجیتال سری My passport

ظرفیت‌های 1TB و 2TB و 4TB و 5TB

فرم فاکتور 2.5 اینچ

سرعت چرخش 5400RPM

رابط USB 3.2 Gen1

هارد دیسک اکسترنال قابل حمل وسترن دیجیتال سری My Passport Ultra

هارد دیسک اکسترنال قابل حمل وسترن دیجیتال سری My passport Ultra

ظرفیت‌های 1TB و 2TB و 4TB و 5TB

فرم فاکتور 2.5 اینچ

سرعت چرخش 5400RPM

رابط USB 3.2 Gen1