فرم درخواست نمایندگی خدمات پس از فروش

تعاریف

عاملیت خدمات غیر متمرکز

کارشناسان فنی متخصصی هستند که محل ثابتی جهت ارائه خدمات ندارد و خدمات را در محل مورد تقاضای مشتری ارائه می کنند.

شرایط اولیه:

 1. متاهل باشد
 2. کارت پایان خدمت سربازی داشته باشد.
 3. سوءپیشینه نداشته باشد.
 4. سابقه ارائه خدمات در محل مشتری داشته باشد.
 5. ابزار و تجهیزات و تخصص مورد نیاز برای انجام فعالیت های فنی در محل مشتری را داشته باشد.
 6. اوراق ضمانت به مبلغ مورد تایید را ارائه دهد.

عاملیت خدمات متمرکز

مراکز مجهز تعمیرات هستند که در صورت مراجعه حضوری مشتری به ایشان ، آمادگی پذیرش و تعمیر کالای معیوب را به نمایندگی از الماس ایران دارند.

شرایط اولیه:

 1. فضای مناسب پذیرش و کارگاهی ترجیحا نزدیک به مراکز توزیع کالا داشته باشد.
 2. مجوز ارائه خدمات از اتحادیه مربوطه داشته باشد.
 3. برنامه منظم روزانه جهت پاسخگویی به مشتریان داشته باشد.
 4. ابزار و تجهیزات و تخصص مورد نیاز برای انجام عیب یابی یا تعمیرات داشته باشد.
 5. خوش نام و خوش حساب باشد.
 6. اوراق ضمانت به مبلغ مورد تایید را ارائه دهد.