ثبت الماس کارت

ثبت کارت گارانتی الماس ایران

شما می توانید با وارد کردن سریال الماس کارت در کادر زیر از مزایای الماس کارت نظیر افزایش ۲ ماه به مدت گارانتی محصول و شرکت در قرعه کشی ماهانه برخوردار شوید.

نتایج قرعه کشی در صفحه ای جداگانه و سایر شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی می شود.