بررسی اعتبار ضمانت کالا

مواردی که موجب عدم ارائه خدمات پس از فروش می‌شود

  • عدم هماهنگی سریال و مخدوش بودن برچسب‌ها و یا هولوگرام بر روی کارت و دستگاه
  • آسیب فیزیکی، استفاده ناصحیح، عیوب ناشی از نوسانات برق، ریختن مایعات و مواد شیمیایی، ضربه، شکستگی و هرگونه دستکاری و تعمیر خارج از شعب خدماتی این شرکت و …

شرایط ارائه خدمات

  • مراکز خدمات در قبال حفظ و نگهداری اطلاعات موجود در حافظه دستگاه تعهدی ندارند.
  • مراکز خدمات قطعات معیوب را در صورت امکان تعمیر و یا با قطعه سالم تعویض می‌نمایند.

با ثبت شماره سریال در وب‌سایت از مزایای دو ماه افزایش مدت زمان خدمات برخودار شوید.